Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 25.06.2024r. Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności

Fakty o PSZOK w Mszanie Dolnej 

 

Po zapoznaniu się z artykułem „Kłopoty z PSZOK-iem w gminie Niedźwiedź”, jaki ukazał się na portalu www.gorce24.pl oraz przeanalizowaniu dokumentów będących w posiadaniu Urzędu Miasta Mszana Dolna i uzyskaniu dodatkowych informacji, stwierdzam, że zawarta w artykule treść, nie do końca odpowiada faktom.

 

W związku z powyższym przedstawiam moje stanowisko w tej sprawie. 

 

W dniu 29 października 2015 roku Gmina Niedźwiedź i Miasto Mszana Dolna podjęły jednobrzmiące intencyjne uchwały o wyrażeniu zgody na realizację wspólnego zadania w zakresie utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na zasadach określonych w porozumieniu (Uchwała nr XII/89/2015 Gminy Niedźwiedź i XII/105/2015 Miasta Mszana Dolna).

 

Następnie Miasto Mszana Dolna przygotowało projekt porozumienia w sprawie wspólnej budowy i utrzymania PSZOK w Mszanie Dolnej i w dniu 19 kwietnia 2017 roku, po wcześniejszych opiniach Komisji Ochrony Środowiska, Rada Miasta Mszana Dolna podjęła Uchwałę XXXI/303/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

 

Załącznikiem do uchwały był odpowiedni projekt porozumienia międzygminnego. W dniu 24 kwietnia 2017 roku uchwała wraz z załącznikiem została przesłana do Gminy Niedźwiedź. Wówczas okazało się, że Gmina Niedźwiedź w dniu 7 kwietnia 2017 roku również podjęła uchwałę nr XXXII/219/17, w której wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Mszana Dolna, jednak o innej treści niż w uchwale Rady Miasta.

 

Załącznikiem do tej uchwały był projekt Porozumienia, który w § 5 w odróżnieniu od projektu porozumienia przyjętego przez Radę Miasta Mszana Dolna nałożył na Miasto Mszana Dolna obowiązek zrealizowania inwestycji w terminie do dnia 30 września 2017 roku. Miasto Mszana Dolna nie mogło zrealizować inwestycji w tym terminie z powodu braku środków, a ogłoszenie o naborze wniosków na otrzymanie dotacji na budowę PSZOK ogłoszone zostało dopiero w dniu 2.10.2017 r. Z uwagi na powyższe okoliczności ostatecznie do podpisania porozumienia nie doszło.

 

Tym samym nie mogło też dojść do podpisania „umowy partnerskiej”, o jakiej jest mowa w artykule. Zatem Burmistrz Miasta składając wniosek do Województwa Małopolskiego o środki nie mógł wskazać, że będzie to partnerska inwestycja dwóch gmin. Złożony samodzielnie przez Miasto Mszana Dolna wniosek na budowę PSZOK otrzymał pozytywną opinię i w dniu 7 września 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru projektów do realizacji PSZOK-ów przyznając na ten cel, m.in. dla Miasta Mszana Dolna dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów.

 

Faktem jest, że Gmina Niedźwiedź w dniu 31 sierpnia 2018 roku uchyliła uchwałę z 2017 roku i podjęła nową, przyjmując w niej projekt porozumienia, zgodny ze wzorem zawartym w uchwale Rady Miasta Mszana Dolna z 2017 roku, niemniej jednak te działania w związku z uprzednim złożeniem wniosku o dofinansowanie, były już spóźnione.

 

W pewnym stopniu niezrozumiałe dla mnie jest to, że gminy ostateczne zawarły w dniu 15 listopada 2018 roku porozumienie międzygminne, w sytuacji, gdy było wiadome, że Miasto Mszana Dolna inwestycję będzie realizować samodzielnie. W mojej ocenie być może na tym etapie było to podyktowane próbą dołączenia jeszcze Gminy Niedźwiedź do złożonego i zaakceptowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego wniosku.

 

Reasumując po pierwsze nie istniała żadna umowa partnerska, która obligowałaby Miasto Mszana Dolna do składania wniosku partnerskiego.


Po drugie zwłoka w zawarciu porozumienia o współpracy wynikała z różnych treści uchwał rad i skutkowała koniecznością złożenia przez Miasto Mszana Dolna wniosku samodzielnie. Ta kwestia była wydaje się znana Gminie Niedźwiedź, skoro zdecydowała się ona ostatecznie na ujednolicenie uchwał.


Po trzecie wycofanie się Miasta Mszana Dolna z porozumienia zawartego w dniu 15 listopada 2018 roku wynikało z tego, że okazało się, iż nie ma możliwości dołączenia Gminy Niedźwiedź do inwestycji, a istnienie takiego porozumienia mogłoby budzić zastrzeżenia przy rozliczaniu dofinansowania.

 

 

 

 

Z poważaniem                
Burmistrz Miasta Mszana Dolna
Anna Pękała                

 

 

 

 

Tekst przeczytany: 1151.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.archiwum.mszana-dolna.eu/fakty-o-pszok-w-mszanie-dolnej.html