Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 16.07.2024r. Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności

PSZOK to nie ''WYSYPISKO'' 

 

W związku z obowiązkiem jaki nakłada Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) art. 3 ust. 2 pkt 6,o obowiązku tworzenia przez gminy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-u), w grudniu 2017 roku Miasto Mszana Dolna złożyło wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, o przyznanie dotacji na realizację zadania pn. "Rozwój systemu gospodarki odpadami poprzez budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Mszanie Dolnej". Wniosek został pozytywnie oceniony i Miastu Mszana Dolna zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 279 106,28 zł.

 

Wartość całego projektu to 402 702,49 zł, w tym koszty kwalifikowane 328 360,35 zł.

 

Loading ....

 

Projekt zakłada budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą, w ramach którego zostaną wykonane prace związane z zagospodarowaniem terenu, m.in. jego utwardzenie,wykonanie wiaty pod kontenery otwarte, a także zakup: pojemników na odpady, kontenera magazynowego z wyposażeniem oraz kontenera biurowego. Do tego dochodzi oświetlenie i ogrodzenie terenu.

 

Loading ....

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jak sama nazwa wskazuje, jest miejscem składowania posegregowanych odpadów, a nie "wysypiskiem". Przyjmuje odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie mieszczą się w przydomowych pojemnikach, także takie, których nie można w nich umieszczać. Ponadto przyjmujemy inne odpady, ale wszystkie muszą być posegregowane, niezanieczyszczone oraz właściwie zabezpieczone, np. opakowania po chemikaliach, z resztkami farb które muszą być pozamykane.

 

PSZOK zostanie wyposażony w następujące pojemniki kontenery w którym będą zbierane - (papier, tektura) pojemnik niebieski, (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe) - pojemnik żółty, (szkło kolorowe) – pojemnik zielony.

 

Kontenery w którym będą zbierane:
• Zużyte opony (za wyjątkiem opon z ciągników, maszyn rolniczych i przemysłowych, samochodów ciężarowych).
• Odpady zielone (trawa, liście, gałęzie itp.).
• Zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (styropian, płyty regipsowe, listwy itp.).
• Odpady budowlane i rozbiórkowe – gruz budowlany.

 

Kontener na odpady niebezpieczne w którym będą zbierane:
• Przeterminowane leki chemikalia, zużyte baterie i akumulatory.

 

Kontener na:
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
• Meble i inne odpady wielkogabarytowe.

 

Po zapełnieniu pojemników i kontenerów odpady będą odebrane przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty.

 

W PSZOK nie będą zbierane odpady metali, (jako wartościowy materiał, złom metalowy trafia obecnie przede wszystkim do punktów skupu, stanowiąc źródło przychodu dla mieszkańców).

 

DO PSZOKU NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ODPADY ZMIESZANE !!!!

 

Potrzeba podjęcia takiego działania wynika przede wszystkim z ustawowych obowiązków nałożonych na gminy w zakresie corocznego zwiększania ilości odpadów zbieranych selektywnie oraz osiągania wyznaczonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska poziomów recyklingu. Nieosiągnięcie wskazanych poziomów skutkowało będzie nałożeniem na gminy wysokich kar pieniężnych.

 

Przypominam, że posiadanie PSZOK jest obowiązkiem gminy. Natomiast lokalizacja PSZOK-u przy ulicy Krakowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Oczyszczalni Ścieków w Mszanie Dolnej jest miejscem najbardziej dogodnym, który spełnia nałożony ustawowo warunek łatwego dostępu do tego punktu dla wszystkich mieszkańców miasta.

 

Drodzy Mieszkańcy, otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie ze środków zewnetrznych, nie czekając, aż ustawodawca nałoży na nas kary finansowe. Jesli ich nie wykorzystamy, to musimy się liczyć z tym, że w niedługim czasie bedziemy zmuszeni wygospodarować pieniądze z własnego budżetu i wybudować PSZOK.

 

 

 

Tekst przeczytany: 1114.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.archiwum.mszana-dolna.eu/pszok-to-nie-wysypisko.html