Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: czwartek, 13.06.2024r. Imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności

Zakończono budowę PSZOK   


Pod koniec kwietnia zakończono budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mszanie Dolnej przy ulicy Krakowskiej, którego koszt wyniósł 339 159,19zł. Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskali funkcjonalne, bezpieczne i estetyczne miejsce do przekazywania posegregowanych odpadów. PSZOK mieści się przy ulicy Krakowskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Oczyszczalni Ścieków w Mszanie Dolnej.

 

Loading ....

W ramach inwestycji wykonano szereg prac polegających na uporządkowaniu terenu, by można było na nim bezpiecznie przechowywać odpady. W punkcie odbioru odpadów powstał nowy pokryty asfaltem plac na którym znajdują się: mobilna spalinowa rozdrabniarka do gałęzi, nowe pojemniki do składowania selektywnie zbieranych odpadów takich, jak m.in.: odpady wielomateriałowe, papier, szkło oraz kontener magazynowy z wyposażeniem w specjalne pojemniki na zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki, chemikalia itp. W celu zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi kontenerów i znajdujących się w nich odpadów, została wybudowana drewniana wiata do tego dochodzi oświetlenie oraz ogrodzenie terenu wraz z przesuwną bramą wjazdową. Ponadto na terenie PSZOK znajduje sie kontener biurowy wraz z wyposażeniem dla pracownika obsługującego punkt.

 

Loading ....

 

Na obiekcie postawione zostaną kontenery na wyszczególnione frakcje odpadów.

 

Realizacja zadania potrwa do końca czerwca br. Po tym czasie nastąpi rozliczenie finansowe projektu.

 

Po uruchomieniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy będą mieli możliwość dostarczania i przekazywania zbieranych odpadów według wyznaczonych frakcji. Głównym celem przedsięwzięcia jest ochrona środowiska poprzez ograniczenie liczby odpadów deponowanych na składowiskach i poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta Mszana Dolna.

 

Projekt pn."Rozwój systemu gospodarki odpadami poprzez budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Mszanie Dolnej" dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami -spr.

 

red. i fot. UM Wydział Inwestycji/Ochrona Środowiska
 

 

 

Tekst przeczytany: 1169.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.archiwum.mszana-dolna.eu/zakonczono-budowe-pszok.html