Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 25.06.2024r. Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności

 

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LIPCA 2018 ROKU


 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289) oraz uchwały Nr XLIV/407/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, Burmistrz Miasta Mszana Dolna zawiadamia, że od dnia 1 lipca 2018 r. zmieni się miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 

  • 12,50 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty.

 

Pierwszą opłatę w zmienionej wysokości należy wnieść do końca sierpnia 2018 za miesiąc lipiec 2018. Opłaty dokonane już przez mieszkańców za cały rok 2018, w tym: nadpłaty i niedopłaty będą odpowiednio korygowane.

 

Należność za odpady komunalne można wnieść :

 

  • w kasie Urzędu Miasta Mszana Dolna, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
  • przelewem na konto Urzędu Miasta Mszana Dolna:  67 8808 0006 0010 0000 0563 0037  Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej.

 

Tutaj treść uchwały Nr XLIV/407/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 11 czerwca 2018 r.  

 

 

 

Tekst przeczytany: 2465.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.archiwum.mszana-dolna.eu/zawiadomienie-o-zmianie-wysokosci-stawki-oplaty-201807.html