Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 25.06.2024r. Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Ogłoszenia
Ogłoszenia

Sprawozdanie roczne z działalności MOPS w Mszanie Dolnej za 2011 r.

Sprawozdanie roczne z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej za 2011 r.

Raport z realizacji uchwał Rady Miasta :
       Gminna Strategia rozwiązywania problemów społecznych (Strategia)
       Gminny System profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną (System)
za 2011 rok

28.03.2012 zobacz więcej »

Harmonogram pracy NZOZ ''OSMED''

Harmonogram pracy poradni specjalistycznych w NZOZ ''OSMED'' w Mszanie Dolnej.


15.11.2011 zobacz więcej »

ZMIANA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanie Dolnej uprzejmie informuje, że na podstawie Uchwały nr XII/76/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia w Mieście Mszana Dolna taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z dniem 1 października 2011 roku nastąpi zmiana obowiązujących opłat.

31.08.2011 zobacz więcej »

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Mszana Dolna

Na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.Piłsudskiego 2 Mszana Dolna w dniach od 08.08.2011r do 29.08.2011 r podany jest do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana Dolna przeznaczonych do sprzedaży.

05.08.2011 zobacz więcej »

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 Burmistrza Miasta Mszana Dolna

ZARZĄDZENIE Nr 72/2011
Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 04.07.2011r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

06.07.2011 zobacz więcej »

Elektroniczna rejestracja bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, iż od dnia 11 kwietnia br. została uruchomiona nowa usługa – Portal CRM - zdalna rejestracja. Usługa ta umożliwia osobom zamierzającym zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zainicjowanie kontaktu z urzędem przy pomocy własnego komputera podłączonego do sieci Internet.

29.04.2011 zobacz więcej »

KSZTAŁCENIE AUTOSTRADĄ NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Pracujesz i chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Weź udział w cyklu szkoleń, warsztatów oraz doradztwie zawodowym umożliwiających podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Oferowane wsparcie obejmuje udział w kursie z jednego wybranego zakresu tematycznego.

06.04.2011 zobacz więcej »

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Mszana Dolna

Na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.Piłsudskiego 2 oraz na tablicach samorządowych w dniach od 09.03.2011r do 30.03.2011 r podany jest do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana Dolna przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Szczegółowe informacje zawiera wykaz nieruchomości.

15.03.2011 zobacz więcej »

KOMUNIKAT dotyczący „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”

Komisariat Policji w Mszanie Dolnej informuje, że w związku z organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuraturę Generalną „Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw" w dniach od 21.02.2011 roku do 26.02.2011 roku w Komisariacie Policji w Mszanie Dolnej codziennie w godzinach od 09:00 do 11:00 będzie pełniony dyżur, w ramach którego udzielane będą porady dotyczące problematyki pomocy ofiarom przestępstw.

17.02.2011 zobacz więcej »

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

01.02.2011 zobacz więcej »

OBWIESZCZENIE Nr 5/10 Wojewody Małopolskiego

 WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że dnia 15 października 2010 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 5/10 znak WI.VII.BR.5350-18-10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa mostu na rzece Rabie w m. Mszana Dolna w km 77+959 w ciągu drogi krajowej nr 28 wraz z projektem objazdu tymczasowego"

27.10.2010 zobacz więcej »

Konkurs „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej zaprasza do udziału w II edycji konkursu o tytuł „Najlepiej rozwijającego się przedsiębiorcy w powiecie limanowskim”.
 
23.09.2010 zobacz więcej »

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu

Minister środowiska informuje, że zgodnie z art, 13a ust. 2 Ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonywanie - w cyklu 5-letnim (lata: 2010 - 2014) - opracowania pod nazwą Wykonanie "Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2010-2014".

06.09.2010 zobacz więcej »

Bezpłatne wsparcia obejmujące szkolenia oraz doradztwo

Stowarzyszenie Doradców Europejskich realizujące projekt Centrum Aktywności Lokalnej, zaprasza przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych do skorzystania z bezpłatnego wsparcia obejmującego szkolenia oraz doradztwo.

 

02.09.2010 zobacz więcej »

Nowe taryfy za ścieki

Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa informuje, że z dniem 1 czerwca 2010 roku wchodzą w życie nowe taryfy opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej eksploatowanej przez "Górna Raba" Sp.z o.o. 

 

02.09.2010 zobacz więcej »

Raport z realizacji uchwał Rady Miasta

Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych i Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną za 2007 rok


Aby dokonać oceny skuteczności podejmowanych działań ujętych w Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych i Gminnym systemie profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną (zwanych dalej: Strategią i Systemem) zebrano informacje na temat ich realizacji.

 

02.09.2010 zobacz więcej »
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.archiwum.mszana-dolna.eu/ogloszenia/