Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: sobota, 03.06.2023r. Imieniny: Anatola, Leszka, Tamary
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Miasto » Rozwój

Rozwój

 

    Łatwa dostępność komunikacyjna Mszany Dolnej (droga krajowa i wojewódzka) oraz położenie w pobliżu Krakowa, Nowego Sącza oraz Zakopanego czyni miasto bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestowania.  Dodatkowo otoczenie wzgórzami Beskidów oraz Gorców powoduje, że przedsiębiorcy inwestują głównie w turystykę, sport, rekreację, rehabilitację oraz odnowę biologiczną.


    Samorząd miejski chce rozwijać te dziedziny gospodarki, gdyż są one mało inwazyjne dla środowiska przyrodniczego, a przynoszące zyski miastu i jego mieszkańcom. Dodatkowo w perspektywie środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego opracowywany jest „Program Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna na lata 2007-2012”, w którym zawarte zostaną inwestycje i działania służące poprawie wizerunku Miasta oraz polepszeniu infrastruktury miejskiej.


    Program rewitalizacji dotyczył będzie trzech głównych beneficjentów:
          1) samorządu,
          2) spółdzielni mieszkaniowych / TBS, 
          3) parafii
i zawierał będzie m.in. projekty odnowy centrum Miasta z zagospodarowaniem parku, placu targowego, bulwarów nad Mszanką, stadionu sportowego wraz z budynkiem, kościoła, budynków parafialnych, czy też bloków spółdzielczych.


    Duży nacisk zostanie położony na rozwój idei społeczeństwa informacyjnego z ułatwieniem dostępu do Internetu, jako medium ułatwiającego kontakt z urzędami, pozyskanie informacji, skracającym czas oczekiwania na załatwienie spraw, przełamującym bariery komunikacyjne  oraz podnoszącym poziom edukacji.


    Także poziom bezpieczeństwa zostanie poprawiony poprzez budowę chodników, oświetlenia ulicznego oraz monitoring wizyjny.


    Mszana Dolna jako centrum edukacyjne, administracyjne i gospodarcze dla rejonu zagórzańskiego stawia na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego z jednoczesnym rozwojem nieinwazyjnych dziedzin gospodarki oraz nowoczesnych technologii.

Zobacz aktualny plan zagospodarowania przestrzennego miasta.
 

MB

 

Tekst przeczytany: 468.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.archiwum.mszana-dolna.eu/rozwoj/