Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 25.06.2024r. Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma
 
 
Jesteś w » Strona Główna

 

 

Informacje w sprawie systemu gospodarki odpadami udzielane są w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej, pok. 203 (II piętro), telefonicznie, pod numerem  (18) 3310622 wew. 216 lub poprzez e-mail: gospodarkaodpadami@mszana-dolna.pl


 

 

 

Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu

 


 

[ 2018 ]

 

INFORMACJA


o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 roku.

 


[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm./] 

 


1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2018r. – 19% ( poziom wymagany – nie więcej niż 40%).

 


2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018r. – 32% (poziom wymagany – co najmniej 30 %).

 


3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2018r., - 74% (poziom wymagany – co najmniej 50%).

 
 

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW od dnia 1 STYCZNIA  2019 roku na terenie  MIASTA MSZANA DOLNA

 

 

OBRĘB „A” - ulica: Z. Krasińskiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, H. Sienkiewicza, Jarzębinowa, S. Żeromskiego, Tolińskiego, Podhalan, M. Kopernika, Zagórzan, I. Paderewskiego, S. Moniuszki, H. Modrzejewskiej, F. Chopina, Plac Św. Faustyny, Ks. J. Popiełuszki, M.M. Kolbego

 

Styczeń

Luty

Marzec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

 

1

2

3

4

5

6

 

1

2

3

 

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

 

25

26

27

28

 

25

26

27

28

29

30

31

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

5

 

1

2

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

29

30

 

27

28

29

30

31

 

24

25

26

27

28

29

30

 

Harmonogram dla obrębu A do pobrania.  

 

 

 

OBRĘB „B” - ulica: Zielona, Topolowa, Grunwaldzka, marsz .J. Piłsudskiego, Słomka, Leśna, Spadochroniarzy, Słoneczna

 

Styczeń

Luty

Marzec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

 

1

2

3

4

5

6

 

1

2

3

 

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

 

25

26

27

28

 

25

26

27

28

29

30

31

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

5

 

1

2

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

29

30

 

27

28

29

30

31

 

24

25

26

27

28

29

30

 

Harmonogram dla obrębu B do pobrania.  


 

 

OBRĘB „C” - ulica: F. Rakoczego, Smrekowa, K. Szymanowskiego, J. Matejki, S. Flizaka, Jana Pawła II, Rynek, Starowiejska, Malinowa

 

Styczeń

Luty

Marzec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

 

1

2

3

4

5

6

 

1

2

3

 

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

 

25

26

27

28

 

25

26

27

28

29

30

31

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

5

 

1

2

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

29

30

 

27

28

29

30

31

 

24

25

26

27

28

29

30

 

Harmonogram dla obrębu C do pobrania.  


 

 

OBRĘB „D” - ulica: Krakowska, Stawowa, Zarabie, Zakopiańska, L. Mroza, E. Orzeszkowej, T. Kościuszki, Spokojna, A. Asnyka, J. Marka, Ogrodowa, W. Orkana, J. Stachury „Adama”, K. Wielkiego, Fabryczna.

 

Styczeń

Luty

Marzec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

 

1

2

3

4

5

6

 

1

2

3

 

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

 

25

26

27

28

 

25

26

27

28

29

30

31

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

5

 

1

2

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

29

30

 

27

28

29

30

31

 

24

25

26

27

28

29

30

 

Harmonogram dla obrębu D do pobrania.   


 

 

Budynki wielorodzinne: ul. Starowiejska, ul. Krakowska, ul. Jana Pawła II, M. M. Kolbego.

 

Styczeń

Luty

Marzec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

 

1

2

3

4

5

6

 

1

2

3

 

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

 

25

26

27

28

 

25

26

27

28

29

30

31

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

N

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

5

 

1

2

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

29

30

 

27

28

29

30

31

 

24

25

26

27

28

29

30

 

Harmonogram dla budynków wielorodzinnych do pobrania.  


 

 

 

 

 

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW od dnia 1 LIPCA  2018 roku na terenie  MIASTA MSZANA DOLNA

 

 

OBRĘB "A"  - ulica: Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej, Sienkiewicza, Jarzębinowa, Żeromskiego, Tolińskiego, Podhalan, Kopernika, Zagórzan, Paderewskiego, Moniuszki, Modrzejewskiej, Chopina, Plac Św. Faustyny, Ks. J. Popiełuszki, Kolbego

Harmonogram dla obrębu A do pobrania. 

 

 

OBRĘB "B" - ulica: Zielona, Topolowa, Grunwaldzka, Piłsudskiego, Słomka, Leśna, Spadochroniarzy, Słoneczna

Harmonogram dla obrębu B do pobrania. 

 

 

OBRĘB "C" - ulica: Rakoczego, Smrekowa, Szymanowskiego, Matejki, Flizaka, Jana Pawła II, Rynek, Starowiejska, Malinowa

Harmonogram dla obrębu C do pobrania. 

 

 

OBRĘB "D" - ulica: Krakowska, Stawowa, Zarabie, Zakopiańska, Ludwika Mroza, Orzeszkowej, Kościuszki, Spokojna-(dawna I Armii Wojska Polskiego), Asnyka, Marka, Ogrodowa, Orkana, A. Stachury, Kazimierza Wielkiego, Fabryczna.

Harmonogram dla obrębu D do pobrania. 

 

 

Budynki wielorodzinne ulice: Starowiejska, Krakowska, Jana Pawła II

Harmonogram dla budynków wielorodzinnych do pobrania.

 


  ODBIÓR WORKA/POJEMNIKA – ŻÓŁTY, ZIELONY, NIEBIESKI, SZARY, BRĄZOWY

 

TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH BĘDZIE PODANY DO PUBLICZNEJ INFORMACJI NA 14 DNI PRZED ODBIOREM ODPADÓW, NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU MIASTA I NA TABLICACH OGŁOSZEŃ.


  

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LIPCA 2018 ROKU

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289) oraz uchwały Nr XLIV/407/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, Burmistrz Miasta Mszana Dolna zawiadamia, że od dnia 1 lipca 2018 r. zmieni się miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 

 • 12,50 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
 • 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty.

 

Pierwszą opłatę w zmienionej wysokości należy wnieść do końca sierpnia 2018 za miesiąc lipiec 2018. Opłaty dokonane już przez mieszkańców za cały rok 2018, w tym: nadpłaty i niedopłaty będą odpowiednio korygowane.

 

Należność za odpady komunalne można wnieść :

 

 • w kasie Urzędu Miasta Mszana Dolna, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
 • przelewem na konto Urzędu Miasta Mszana Dolna: 67 8808 0006 0010 0000 0563 0037 Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej.

 

 

Tutaj treść uchwały Nr XLIV/407/2018 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 11 czerwca 2018 r. 

 


 

Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu

 


 

[ 2017 ]

INFORMACJA

o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 roku.


[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2017 poz. 1289 ze zm./] 


1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2017r. – 0% ( poziom wymagany – nie więcej niż 45%). 


2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017r. – 53,50% (poziom wymagany – co najmniej 20 %). 


3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017r., - 100% (poziom wymagany – co najmniej 45%).
 

 

 


 

[ 2016 ]

INFORMACJA

o osiągniętych przez Miasto Mszana Dolna poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 roku.

[art. 3 ust.2 pkt 9) lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2017 poz. 1289 ze zm./] 

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016r. – 0% ( poziom wymagany – nie więcej niż 45%).

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016r. – 43% (poziom wymagany – co najmniej 18 %).

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2016r., - 84,9% (poziom wymagany – co najmniej 42%).
 

 

 


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW od dnia 1 STYCZNIA 2018 roku na terenie  MIASTA MSZANA DOLNA

 

OBRĘB: A - ulica: Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej, Sienkiewicza, Jarzębinowa, Żeromskiego, Tolińskiego, Podhalan, Kopernika, Zagórzan, Paderewskiego, Moniuszki, Modrzejewskiej, Chopina, Plac Św. Faustyny, Ks. J. Popiełuszki, Kolbego

Styczeń

Luty

Marzec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

 

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

5

6

7

8

9

10

11

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

12

13

14

15

16

17

18

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

19

20

21

22

23

24

25

29

30

31

 

26

27

28

 

26

27

28

29

30

31

 

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

 

1

 

1

2

3

4

5

6

 

1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

9

10

11

12

13

14

15

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

16

17

18

19

20

21

22

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

23

24

25

26

27

28

29

28

29

30

31

 

25

26

27

28

29

30

 

30

 

 

 

Harmonogram dla obrębu A do pobrania.  

 

 

OBRĘB: B - ulica: Zielona, Topolowa, Grunwaldzka, Piłsudskiego, Słomka, Leśna, Spadochroniarzy, Słoneczna

Styczeń

Luty

Marzec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

 

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

5

6

7

8

9

10

11

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

12

13

14

15

16

17

18

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

19

20

21

22

23

24

25

29

30

31

 

26

27

28

 

26

27

28

29

30

31

 

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

 

1

 

1

2

3

4

5

6

 

1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

9

10

11

12

13

14

15

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

16

17

18

19

20

21

22

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

23

24

25

26

27

28

29

28

29

30

31

 

25

26

27

28

29

30

 

30

 

 

 

Harmonogram dla obrębu B do pobrania. 

 

 

 

OBRĘB: C - ulica: Rakoczego, Smrekowa, Szymanowskiego, Matejki, Flizaka, Jana Pawła II, Rynek, Starowiejska, Malinowa

Styczeń

Luty

Marzec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

 

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

5

6

7

8

9

10

11

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

12

13

14

15

16

17

18

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

19

20

21

22

23

24

25

29

30

31

 

26

27

28

 

26

27

28

29

30

31

 

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

 

1

 

1

2

3

4

5

6

 

1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

9

10

11

12

13

14

15

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

16

17

18

19

20

21

22

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

23

24

25

26

27

28

29

28

29

30

31

 

25

26

27

28

29

30

 

30

 

 

 

Harmonogram dla obrębu C do pobrania.  


 

OBRĘB: D - ulica: Krakowska, Stawowa, Zarabie, Zakopiańska, Ludwika Mroza, Orzeszkowej, Kościuszki, Spokojna-(dawna I Armii Wojska Polskiego), Asnyka, Marka, Ogrodowa, Orkana, A. Stachury, Kazimierza Wielkiego, Fabryczna.

Styczeń

Luty

Marzec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

 

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

5

6

7

8

9

10

11

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

12

13

14

15

16

17

18

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

19

20

21

22

23

24

25

29

30

31

 

26

27

28

 

26

27

28

29

30

31

 

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

 

1

 

1

2

3

4

5

6

 

1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

9

10

11

12

13

14

15

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

16

17

18

19

20

21

22

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

23

24

25

26

27

28

29

28

29

30

31

 

25

26

27

28

29

30

 

30

 

 

 

Harmonogram dla obrębu D do pobrania.  

 

 

Budynki wielorodzinne ulice: Starowiejska, Krakowska, Jana Pawła II

Styczeń

Luty

Marzec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

1

2

3

4

5

6

7

 

1

2

3

4

 

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

5

6

7

8

9

10

11

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

12

13

14

15

16

17

18

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

19

20

21

22

23

24

25

29

30

31

 

26

27

28

 

26

27

28

29

30

31

 

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

Sb

Nd

 

1

 

1

2

3

4

5

6

 

1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

9

10

11

12

13

14

15

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

16

17

18

19

20

21

22

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

23

24

25

26

27

28

29

28

29

30

31

 

25

26

27

28

29

30

 

30

 

 

 

Harmonogram dla budynków wielorodzinnych do pobrania.   

 

 


  ODBIÓR WORKA/POJEMNIKA – ŻÓŁTY, ZIELONY, NIEBIESKI, SZARY, BRĄZOWY

 

TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH BĘDZIE PODANY DO PUBLICZNEJ INFORMACJI NA 14 DNI PRZED ODBIOREM ODPADÓW, NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU MIASTA I NA TABLICACH OGŁOSZEŃ.

 

 

 


 

Aktualny wykaz podmiotów odbierających nieczystości ciekłe 

2017.09.18

WYKAZ

 

podmiotów posiadających aktualnie obowiązujące zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miasto Mszana Dolna w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

[art. 7 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm./].

 

 1. Górna Raba Spółka z o. o.
  ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana Dolna, REGON 356267546,

  tel. 18 33 10 324

 

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej
  ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana Dolna

  tel. 18 33 10 062

 

 1. Zakłady Komunalne Spółka z o. o.
  ul. Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka-Zdrój, REGON: 490076704

  tel. 18 26 76 081

 

 1. F.H.U. GAZ- SERWIS 4X4
  ul. Konopnickiej 24, 34-240 Jordanów 

  tel. 18 26 75 213 ; kom. +48 606 591 696

 

 1. WC SERWIS SP.Z O.O.   Społka Komandytowa 
  ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, REGON:241628482

  tel. 32 278 45 31

 

 1. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „MATI-POM” Przała Andrzej 
  ul. Garncarska 52, 34-700 Rabka- Zdrój,  REGON: 490207750    

  tel. 18 26 70 694; kom. +48 602 49 22 83  

 
 

 


 

 Jak będziemy segregować odpady w domu od 1 lipca 2017 roku. Od 1 lipca 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19). Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.
 

 
Papier – pojemnik/worek niebieski 
Wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.
 

 

 

 

 

Szkło – pojemnik/worek zielony (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek) 
Wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
 

 


Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty 
Wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

 


 

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek brązowy  
Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia.
 

 

 

 


 

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.  

 

 

 


Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punktach zbiórki odpadów, zorganizowanych przez miasto w wyznaczonych miejscach 2 razy do roku, o których miasto informuje na swojej stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń.
 

 


Odpady to nie śmieci, lecz cenne surowce.
Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby jak najwięcej było ich odzyskiwanych i poddawanych recyklingowi.

 


 

 


 

 

PUNKTY  DYSTRYBUCJI  WORKÓW 

 

 

 

PUNKTY  DYSTRYBUCJI  WORKÓW

 

MIEJSCOWOŚĆ

ADRES PUNKTU

GODZINY OTWARCIA

Urząd Miasta Mszana Dolna

ul. Piłsudskiego 2 

poniedziałek – piątek

800-1500

 

 

 

 
 

 
Tekst przeczytany: 20936.
Polecamy