Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 16.07.2024r. Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) NA TERENIE MIASTA MSZANA DOLNA 

 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna, działając na podstawie art. 9 u ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuje, że rozpoczęły się kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Mszana Dolna.

 

Kontrole prowadzone są poprzez wezwanie do przedstawienia dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych.

Obowiązek ten wynika z przepisu art. 5 ust.1, pkt 2,pkt.3a-3b i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy (Dz. U. z 2018 r poz. 1454 z póź. zmianami) oraz §7, §22 ust.1,2 uchwały XXX/286/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 20 marca 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna.

 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek w sposób systematyczny- co najmniej raz na kwartał opróżniać zbiornik bezodpływowy nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości (o ile pojemność zbiornika na to pozwala).

 

W przypadku możliwości technicznej przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, takie przyłączenie jest obowiązkowe.

 

Informuję, że kto nie wykonuje obowiązków w w/w ustawie podlega karze grzywny. Postępowanie w tym przedmiocie toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Dbajmy o środowisko i pamiętajmy aby regularnie opróżniać szambo i wymagać rachunku za każde jego opróżnienie.

 

Poniżej przedstawiamy wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta Mszana Dolna na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Mszana Dolna:

 

1. Górna Raba Spółka z o. o.
ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana Dolna, REGON 356267546,
tel. 18 33 10 324

 

2. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Krakowska 27E, 34-730 Mszana Dolna
tel. 18 33 10 062

 

3. Zakłady Komunalne Spółka z o. o.
ul. Kilińskiego 46B, 34-700 Rabka-Zdrój, REGON: 490076704
tel. 18 26 76 081

 

4. F.H.U. GAZ- SERWIS 4X4
ul. Konopnickiej 24, 34-240 Jordanów
tel. 18 26 75 213 ; kom. +48 606 591 696

 

5. WC SERWIS SP.Z O.O. Spółka Komandytowa
ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, REGON:241628482
tel. 32 278 45 31

 

6. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „MATI-POM” Przała Andrzej
ul. Garncarska 52, 34-700 Rabka- Zdrój, REGON: 490207750
tel. 18 26 70 694; kom. +48 602 49 22 83

 

 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna

 

 

 

Tekst przeczytany: 996.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.archiwum.mszana-dolna.eu/kontrola-zbiornikow-bezodplywowych-szamb-na-terenie-miasta-mszana-dolna.html